« Tagasi

Euroopa Regionaalarengu Fondi taotlusvoor “Väikelahendused HEV õpilaste integreerimiseks tavakoolidesse”

Projekt: Raasiku valla koolide HEV väikevahendid

Projekti number: 2014-2020.1.04.18-0088

Projekti eesmärk on suurendada Raasiku valla munitsipaalkoolide valmisolekut rakendada kaasava hariduse põhimõtteid.

Projekti tulemusel:

  • on suurenenud koolide valmisolek rakendada kaasava hariduse põhimõtteid.
  • on paranenud koolide varustatus väikevahenditega, mis toetavad haridusliku erivajadustega laste õpetamist/abistamist
  • on paranenud koolide võimalused pakkuda lastele tuge rahunemisel
  • on sisustatud tugispetsialistide tööruumid/-keskkond toetavamaks tööks HEV lastega.
  • on loodud võimalusi liikumiseks kooli ruumides sees ning õues

Projekti periood: 01.03.2019-31.12.2019

Projekti kogumaksumus 49 463 eurot sh. projekti toetuse 42 043,55 ning omafinantseering 7 419,45 eurot.