« Tagasi

Hajaasustuse programmi 2020. aasta taotlusvooru avamine

Vabariigi Valitsuse seaduse § 49 lõike 1 punkti 1 ja riigihalduse ministri 22. veebruari 2018. a määruse nr 14 „Hajaasustuse programm" § 9 lõike 1 alusel kinnitati hajaasustuse programmi taotlusvooru avamise tähtpäevaks 17. veebruari 2020. a ning taotluste esitamise tähtpäevaks 17. aprilli 2020. 

Hajaasustuse programmi määruse ja taotlusvormid leiate Riigi Tugiteenuste Keskuse kodulehelt https://www.rtk.ee/toetused/toetuste-rakendamine/elukeskkond/hajaasustuse-programm

Taotlusvooru materjalid on järgmised:

Orienteeruv ajakava:

  • Alates 17.04.2020 avalduse läbitöötamine; hindamiskomisjoni moodustamine;
  • Mai 2020: hindamiskomisjon tutvub taotluses kajastatud majapidamistega;
  • Juuni – juuli 2020: riigihalduse ministri käskkiri riigi toetusvahendite jaotuse kohta; toetuse saanud majapidamiste väljakuulutamine Vallavalitsuse korraldusega;
  •  August 2020: riigipoolne toetusraha väljamakse kohalikule omavalitsusele; algab toetuslepingute sõlmimine (tingimusel kui toetuslepingu tingimused on majapidamisel täidetud);
  •  August – September 2020: Projektis ettenähtud töödega alustamine.

Tööde lõppemisele järgnev ARUANDLUS:

1.     Toetuse kasutamise aruanne tuleb esitada kohaliku omavalitsusse hiljemalt ühe kuu jooksul pärast projekti lõppkuupäeva koos järgmiste dokumentidega:

  • Kulu- ja maksedokumentide koopiad,
  • Veesüsteemide valdkonna projekti puhul pärast projekti lõppemist tehtud vee analüüs.

Aruandluse dokumendi saab kätte SIIT (https://www.rtk.ee/toetused/toetuste-rakendamine/elukeskkond/hajaasustuse-programm): Hajaasustuse programmi – Dokumendid: „Toetuse kasutamise aruanne 2020".

Info vene keeles