« Tagasi

Hange „Aruküla Rahvamaja saali põranda ja küttesüsteemi renoveerimine koos tööjooniste tegemisega“

Raasiku vallavalitsus on välja kuulutanud lihthanke: „Aruküla Rahvamaja saali põranda ja küttesüsteemi renoveerimine koos tööjooniste tegemisega". Viitenumber: 208892

Raasiku vallavalitsus soovib renoveerida Aruküla Rahvamaja saali puitpõranda kogu ulatuses, mille kohta Töövõtja koostab ennem töödega alustamist tööjoonised. Lava osas tuleb teha mõningaid väikemaid parandustöid.

Samas saalis on soov ära vahetada ka radiaatorkütte süsteem, alates soojussõlmest, mille kohta koostab Töövõtja tööjoonisted, ennem töödega alustamist.

Saali seinad on muidu rahuldavad seisukorras, kuid seintel olevad kaablid peab seinte sisse viima, viimistlema seinad ja värvitooni värskendamine olemasoleva samaväärse tooniga.

Pakkumuste esitamise eelne koosolek toimub 20.05.2019, kell 17:00 ja 21.05.2019 kell 10:00, Raasiku vallamaja (Aruküla alevik, Tallinna mnt 24) II korruse volikogu saali. Valida osalemiseks sobivaim aeg. Kuna Rahvamaja on Vallamajaga samas hoones, saab objektile edasi liikuda.

Hankija lükkab tagasi nende ettevõtete pakkumused, kes ei võtnud osa pakkumuse eelsest koosolekust.

Tööde teostamise perioodiks oleme arvestanud juuli - august 2019

Link hankele: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1572946/general-info