« Tagasi

Haridus-, kultuuri-, sotsiaal- ja spordikomisjoni koosolek toimub 08.01.2019. algusega kell 18.00

Raasiku Vallavolikogu haridus-, kultuuri-, sotsiaal- ja spordikomisjoni koosolek toimub 08.01.2019. algusega kell 18.00

Päevakorras:

  1. Raasiku valla 2019. aasta eelarve eelnõu arutelu (haridus, kultuur, sport, sotsiaal). L. Puumets ja J. Asuja
  2. Huvikooli „Pääsulind" õppetasude muutmise eelnõu. Volikogule esitamine  J. Asuja
  3. Huvihariduse hüvitis majanduslikult vähekindlustatud noortele, muutmine. Volikogule esitamine J. Asuja
  4. MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduses osalemine ja esindaja määramine. Volikogule esitamine J. Asuja
  5. Volikogu määrus nr 8 „Sotsiaalteenuste osutamise kord Raasiku valla eelarvest muutmine.  Volikogule esitamine. L. Puumets
  6. Volikogu määrus nr 9 „Raasiku valla eelarvest sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord" muutmine. Volikogule esitamine. L. Puumets
  7. Kohapeal algatatud küsimused