Filmikonkurss noortele „MIKS ON RAASIKU VALLAS ÄGE ELADA?“

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja filmikonkursi noortele „MIKS ON RAASIKU VALLAS ÄGE ELADA?"

Kes saavad osaleda?

Filmikonkurss „Miks on Raasiku vallas äge elada?" on konkurss Raasiku valla noortele vanuses 7-26.aastat. Osaleda võivad nii üksikisikud kui erinevas suuruses meeskonnad. Meeskondade puhul on oluliseks tingimuseks, et vähemalt pooled selle liikmetest peavad olema Raasiku valla elanikud.

Üks meeskond võib esitada mitu filmi.

Eesmärk

Luua Raasiku valda tutvustavaid filmiklippe, mis kajastavad valda ja elu vallas läbi noorte silmade. Lühifilm peab andma edasi noor(-te) autori(-te) nägemuse sellest, mis teeb nende jaoks elu Raasiku vallas heaks ja ägedaks, miks neil on heameel, et nad elavad/õpivad/töötavad Raasiku vallas.

Tähtaeg

Filmide esitamise tähtaeg: 24.november 2019

Praktiline info

Filmi pikkus: 1-5 minutit.

Konkursil osalemiseks tuleb film laadida YouTube´i keskkonda ning edastada link ja info filmi kohta aadressile juta.asuja@raasiku.ee. Lisa lingile järgmised andmed: filmi autorid (sh. juhendajad kui on), autorite vanused, filmivorm/žanr, kontaktisiku nimi, telefon ja meiliaadress.

Osaleja annab videot või videoid võistlusele esitades Raasiku Vallavalitsusele õiguse videoid tasuta kasutada (avaldada veebis).

Piirangud filmizanrile puuduvad. 

Esitatav töö peab olema noorte enda looming. Kasutada võib ainult autori(-te) enda poolt filmitud ning kokku monteeritud materjale. Videole võib lisada muusikat, mille kasutamine ei ole autoriõigustega vastuolus.

Auhinnafond ja võitjate valimine

Konkursi auhinnafond on 1000 eurot. Konkursikomisjoni moodustab vallavalitsus, kes otsustab laekunud filmide hulgast preemia saaja(-d). Sõltuvalt esitatud filmidest, on vallavalitsusel õigus otsustada auhinnafondi jagamine.

Lisainfo

 

Küsimuste ja lisainfo saamiseks pöörduge Juta Asuja poole. E-post: juta.asuja@raasiku.ee, telefon 53328508.