Vallavanema info oktoobrikuisel vallavolikogu istungil

RAHVASTIK JA MAKSULAEKUMISED

 • Oktoobri algusest on meil registris 5048 kodaniku.
 • Maamaks on 98% laekunud
 • Üksikisiku tulumaksu laekumine on 9 kuu lõikes plaanipärane.

POOLELIOLEVAD EHITUSED

 • Aruküla Põhikool ja staadion on meile üle antud kasutamiseks. Lõplikult on töö vastu võtmata. Ülevaatused käivad (tervis, pääste). Vaegtöödega tegeletakse. Staadionile ja spordisaali hangime hooldus- ja muid vahendeid.
 • Aruküla ÜVK tööd jätkuvad veel II etapis. Toimuvad teede taastamised. Teede katendite töid ja haljastustöid sügisel vastu ei võeta. Novembris on plaanis tööd lõpetada.
 • Aruküla Rahvamaja tööd on valmis. 10. okt on lõplik tööde ülevaatus.
 • Raasiku Rahvamaja esise parkla rajamine. Valitud konkurssiga ehitaja - Altos Teed AS. Tööd planeeritud valmima 20. okt.
 • Teede kraavitused on lõpetamisel sh Raasiku kergliiklustee liigvee juhtimine ja ummistunud truubi avamine. Soovime teostada asfalteerimise samal ajal kui parklale asfaltit paigaldatakse.

PLANEERIMISEL EHITUSED

 • Aruküla Lasteaia projekteerijaga on leping sõlmitud – Weidenberg OÜ (29 500.-). Tööprojekt valmib 28. veebruariks. Plaanis moodustada ka töökomisjon projektiga tegelemiseks.
 • Tänavavalgustuse ehituse hanke parim pakkuja on selgunud. Leping alates 11. okt. (Kulli, Igavere, Kalesi, Pikavere, Tehase põik, Meierei ja Raasiku kergliiklustee lisavalgustid).
 • Sotsiaalkorterite remonttööd on lõpusirgel (Rätlas, Peningil).
 • Saime kinnituse järgmise aasta kodude kohandamise programmis osalemiseks (kaks kohandust sh. üks valla omandis korteris).
 • Jäätmejaama ehitushange on riigihangete registris. Lõplik asukoht ja eskiis on selged. Valmib kevad 2020.

TEGEVUSED

 • Lumetõrje hange selgub 10. oktoobril.
 • Bussiveo hange selgub novembri keskpaigaks.
 • Valmistame ette KIK- i taotlust tänavavalgustuse uuendamiseks.
 • Avasime staadioni ja uuenenud APK.
 • Tunnustasime valla haridus – ja kultuuritegijaid õpetajate päeva vastuvõtul.
 • Valmistame ette kodanikupäeva tähistamist 26 nov.
 • Töötame töörühmas kodanikukampaania mõtete ja ideedega. (kampaania algab 26.novembril).
 • Toimus valla tugispetsialistide ja koolijuhtide kohtumine eesmärgiga tutvustada ühtse juhtimisega tegevust. Keskuse tegemine ei leidnud spetsialistide toetust, küll aga tuleks parema koostööga edasi liikuda.
 • On käivitunud 2020. aasta eelarve koostamise protsess.
 • 10. okt on planeeritud vallaametnike ja spetsialistide koostööseminar valla 2020. aasta tegevuskava väljatöötamiseks.
 • Planeerime koosolekuid Arukülas ja Raasikul seadustamata ehitiste registreerimisele kaasaaitamises.