Raasiku Vallavalitsus võõrandab kirjalikul enampakkumisel kinnistu

Harju maakonnas Raasiku vallas Raasiku alevikus asuva Jaama tn 8 kinnistu (katastritunnus 65101:001:0545, kinnistu registriosa nr 17002250, pindala 2054m2, sihtotstarve elamumaa – edaspidi Kinnistu).

Kinnistu alghind on 30 000 (kolmkümmend tuhat) eurot. Nimetatud rahasumma peab laekuma vallavalitsuse arveldusarvele enne vastava korteri ostu-müügilepingu vormistamist.

Pakkumine esitada digitaalselt allkirjastatuna hiljemalt 29. juunil kell 08.00 Raasiku vallavalitsuse e-posti aadressile raasiku.vald@raasiku.ee.

Enampakkumise tagatisraha suurus on 1000 (üks tuhat) eurot. Tagatisraha tagastatakse mittevõitnud pakkujatele 5 tööpäeva jooksul enampakkumise lõppemisest. Enampakkumise võitnud pakkuja osas arvestatakse tagatisraha kinnistu müügihinnast maha.

Pakkumised avatakse 29. juunil 2020. a kell 10.00 Raasiku vallamajas. Tagatisraha peab olema kantud enne pakkumise esitamist Raasiku Vallavalitsuse arvele nr EE331010002026014000 SEB Pangas, selgitusega „Tagatisraha, Jaama tn 8 enampakkumine".

Pakkumine peab sisaldama järgmisi andmeid: pakkuja nimi, isiku-, või registrikood, elu- või asukoht; sidevahendite numbrid; maksekorralduse koopia tagatisraha tasumise kohta;  numbrite ja sõnadega kirjutatud pakkumissumma; pakkumise esitamise kuupäev. Juhul kui sõnade ja numbritega kirjutatud pakkumissumma on erinev, lähtutakse sõnadega kirjutatud pakkumissummast.

Notari tasu ja riigilõivu kinnistu võõrandamisel tasub kinnistu ostja.

Võõrandatava varaga tutvumiseks võtta ühendust Raasiku Vallavalitsusega telefonil 60 70 348, 555 23 846 või e-posti aadressil raasiku.vald@raasiku.ee