« Tagasi

Kalesi külas Mustivälja kinnistu ja lähiala detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine

Raasiku Vallavalitsus teatab Kalesi külas Mustivälja kinnistu ja lähiala detailplaneeringu osalisest kehtetuks tunnistamisest. Mustivälja kinnistu ja lähiala detailplaneering kehtestati 12.05.2015. a otsusega nr 33. Detailplaneering tunnistati osaliselt kehtetuks Raasiku vallavolikogu 12.11.2019. a otsusega nr 50 planeerimisseaduse §140 lg 1 punkti alusel omaniku avaldusega, sooviga teha Mustivälja katastriüksusel maakorralduslikke toiminguid. Detailplaneeringu terviklahenduse elluviimine, pärast selle osalist kehtetuks tunnistamist, on tagatud. Detailplaneering jääb kehtima Mustimäe katastriüksuse ning muutub kehtetuks Mustivälja katastriüksuse osas.