« Tagasi

KIKi toetus eraisikute ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni taristu rajamiseks

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) annab teada, et alates 8. maist 2020 saavad KIKist toetust eraisikute ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni taristu rajamiseks taotleda ka isikud, kelle majapidamine asub alla 2000 tarbijaga reoveekogumisalal. Samuti pikeneb kõikidele, sh üle 2000 tarbijaga reoveekogumisalade elanikele vooru tähtaeg - projekti abikõlblikkuse perioodi lõpp ei või olla hilisem kui 31. august 2023. Suurenes ka vooru eelarve, milleks on 17 miljonit eurot.

Toetuse taotlejal tuleb KIKile esitada taotlusvorm koos vee-ettevõtjalt küsitud liitumistingimustega, mis sisaldavad liitumispunkti asukoha koordinaate ja selgitust, kas liitumisvõimalused on nii ühisveevärgi kui -kanalisatsiooniga. Juhul, kui kinnistu on ühe teenuse kasutaja, tuleb vastav märge teha ka liitumistingimustesse.

Kogumismahutite või omapuhastite rajamisel tuleb taotlusele lisada ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teeninduspiirkonda opereeriva vee-ettevõtja või kohaliku omavalitsusüksuse poolne kinnitus, et antud kinnistul puudub võimalus liituda ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga ning 5 aasta jooksul ei planeerita seda ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava kohaselt rajada.

Kui toetust taotletakse ühisveevärgi või -kanalisatsiooniga liitumiseks ning elamu ehitusloa väljastamise või ehitusteatise esitamise aeg on hilisem kui 21.05.2018, tuleb taotlusele lisada vee-ettevõtja kinnitus, et elamu ehitusloa väljastamise ajal puudus kinnistul võimalus ühisveevärgi või -kanalisatsiooniga liitumiseks.

Taotleda on võimalik: 1) E-toetuse keskkonnas, 2) KIKi kodulehel avaldatud taotlusvormil, mida on võimalik KIKi saata e-posti (info@kik.ee) või posti teel (Narva mnt 7a, VI korrus, Tallinn). Samuti võib taotlust alates juunikuust täita KIKi Tallinna kontoris, kuid palume taotlejatel sel juhul eelnevalt ette helistada telefonil 6 274 171.

Täpsema info toetuse kohta ning juhised ja korduma kippuvad küsimused leiab KIKi kodulehelt www.kik.ee.
Lisainfot jagab KIKi projektikoordinaator Kadri Haamer (kadri.haamer@kik.ee, 6 274 183)