« Tagasi

Konkurss allasutuse Raasiku Valla Sport JUHATAJA ametikohale.

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja konkursi allasutuse Raasiku Valla Sport JUHATAJA ametikohale.

Raasiku Valla Sport on Raasiku Vallavalitsuse hallatav asutus, mis alustab tööd 1.septembril 2019.a. Raasiku Valla Spordi eesmärgiks on tagada Raasiku valla elanikele ja külalistele võimalused sportlike tegevuste ja eluviiside harrastamiseks.

Asutus haldab vallale kuuluvaid spordiobjekte ja -rajatisi. Raasiku Valla Spordi juhataja ülesandeks on tagada asutuse igapäevane toimimine ja põhimäärusest tulenevate ülesannete täitmine.

Kandidaadilt ootame:

  • kõrgharidust;
  • spordivaldkonna tundmist;
  • juhtimiskogemust ja head meeskonnatöö oskust;
  • koostööoskust ja väga hea suhtlemisoskust;
  • algatusvõimet ja head eestvedamise suutlikkust;
  • B-kategooria autojuhiloa olemasolu ja isikliku sõiduauto töösõitudeks kasutamise võimalust.

Konkursil osalemiseks esitada vallavalitsusele 3.juuliks 2019  järgmised dokumendid:

  • motivatsioonikiri, kus kandidaat kirjeldab põhjuseid, miks ta soovib antud ametikohale asuda ja lühidalt milline on kandidaadi nägemus juhataja tööst Raasiku Valla Spordis;
  • elulookirjeldus.

Omaltpoolt pakub Raasiku Vallavalitsus eneseteostuse võimalust uue asutuse ja spordivaldkonna arendamisel koostöös vallaga.

Dokumendid palume esitada Raasiku Vallavalitsusele digitaalallkirjastatult meiliaadressil raasiku.vald@raasiku.ee, märgusõna „Raasiku Sport juhataja konkurss".

Tööle asumise aeg august 2019.a

Lisainformatsioon: 
Haridus, kultuuri- ja spordiosakonna juhataja Juta Asuja:  juta.asuja@raasiku.ee; tel: 53328508