« Tagasi

Konkurss projektijuhi ja hoolduskoordinaatori ametikohale

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja konkursi projekti „Kose ja Raasiku valla sotsiaalteenuste arendamine"

PROJEKTIJUHI (0.5 kohta) ja

HOOLDUSKOORDINAATORI (0.5 kohta) ametikohtadele

Projekti "Kose ja Raasiku valla sotsiaalteenuste arendamine" eesmärgiks on tööealise inimese hoolduskoormuse vähendamine ning tööturule sisenemise või tööturul jätkamise toetamine ning tööealise erivajadusega inimese toimetuleku toetamine tööturule sisenemise/ tööturul jätkamise võimekuse suurendamiseks läbi koduteenuse, tugiisiku teenuse ning nõustamisteenuse ja tugigruppide pakkumise Kose ja Raasiku vallas.

Projektijuhi ülesanne on administreerida, koordineerida ja arendada projekti tegevusi vastavalt tegevuskavale Raasiku ja Kose vallas koostöös projektimeeskonna ning sotsiaalosakondadega.  Hoolduskoordinaatori töö on korraldada koduteenuse osutamist Raasiku vallas alates hindamisest kuni vajalike järgmiste teenusteni koostöös sotsiaalosakonna ja koduhooldustöötajatega.

Ootused kandidaatidele:

  • kõrgharidus (hoolduskoordinatori ametikohal sotsiaaltöö, õenduse vms sarnasel erialal);
  • varasem (sotsiaalvaldkonna) projektijuhtimise kogemus (projektijuhi ametikohal);
  • väga hea suhtlemise, meeskonnatöö ning iseseisvalt töötamise oskus;

Omaltpoolt pakume toetavat meeskonda, võimalust teenuste arendamisel kaasarääkida, koolitusi, võimalust oma tööd ise paindlikult planeerida, Töö on tähtajaline kuni 31.12.2021.

Konkursil osalemiseks esitada vallavalitsusele 2.detsembriks 2019 elulookirjeldus meiliaadressil raasiku.vald@raasiku.ee, märgusõnaga „Sotsiaalteenuste projekt".

Tööle asumise aeg projektijuhil jaanuaris 2020, hoolduskoordinaatoril 1.märtsist 2020.

Lisainformatsioon: 
Haridus, kultuuri- ja spordiosakonna juhataja Juta Asuja:  juta.asuja@raasiku.ee; tel: 533285