« Tagasi

Kultuuri-, hariduse- sotsiaal- ja spordikomisjoni koosolek toimub 7. jaanuaril

Raasiku Vallavolikogu kultuuri-, hariduse- sotsiaal-  ja spordikomisjoni koosolek toimub 7. jaanuaril algusega kell 18.00

Päevakorras:

  1. Spordirajatiste uute hinnakirjade arutelu (K. Kesküla)
  2. Aruküla Lasteaed Rukkilill arengukava esitamine volikogule (J. Asuja)
  3. Raasiku valla heakorra konkurssi „Kaunis kodu"  statuudi muutmine ja esitamine volikogule (A. Sepp)
  4. Raasiku vallavalitsuse hallatavate asutuste ametikohtade  põhigrupid, palgavahemikud ja töötasu määramise aluste kinnitamine /volikogu eelnõu/ (A. Sepp)
  5. Raasiku valla 2020 eelarve spordi, hariduse, kultuuri -  ja sotsiaalvaldkonna eelarve muudatusettepanekute arutelu. (U. Hinsbergi ettepanekud)