« Tagasi

Ootame ettepanekuid noorte huvitegevuse mitmekesistamiseks

Riigipoolne täiendav toetus huvihariduse ja –tegevuse kättesaadavuse parandamiseks ning mitmekesisemate osalusvõimaluste pakkumiseks 7. – 19. aastastele noortele on Raasiku valda alates 2017.a sügisest juurde toonud mitmeid uusi tegevusi. Toetuse abil on ka 2020.aastal võimalik edendada huvihariduse ja -tegevuse valdkonda. Toetuse kasutamist kavandades peab lähtuma noorte huvidest ja vajadustest ning tagada tuleb kättesaadavus vähemalt kultuuri, spordi ning loodus-täppisteaduste ja tehnoloogia (LTT) valdkondades.

Kutsume üles kõiki noori, lapsevanemaid ja noortevaldkonnas tegutsejaid esitama omapoolseid ideid ja ettepanekuid, millega täiendada ning mitmekesistada Raasiku vallas pakutavat huvitegevust 2020. aastal.  Ettepanekud palume saata e-posti aadressil juta.asuja@raasiku.ee 2.detsembriks 2019.  Ettepanekute esitajatega korraldatakse eraldi kohtumine, mis on aluseks 2020.aasta huvihariduse ja -tegevuse kava koostamisele.

Täpsem info Juta Asujalt (juta.asuja@raasiku.ee, 53328508).