« Tagasi

Raasiku valla üldplaneeringu avalikud arutelud

Raasiku Vallavolikogu 11. juuni 2019 otsusega nr 29 võeti vastu Raasiku valla üldplaneering. Sama otsusega võeti vastu ja tunnistati nõuetele vastavaks Raasiku valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne. Raasiku valla üldplaneeringu avalik väljapanek toimus vallakantseleis, Raasiku raamatukogus ja valla veebilehel 3. juulist 4. augustini 2019, mille käigus oli võimalus esitada kirjalikult arvamusi.

28. ja 29. augustil k.a toimuvad avalikud arutelud, kus tutvustatakse avaliku väljapaneku kestel esitatud kirjalikke arvamusi ja valla seisukohti nende kohta, põhjendatakse üldplaneeringu koostamisel valitud lahendusi ning vastatakse muudele üldplaneeringut käsitlevatele küsimustele. Avalikud arutelud toimuvad:

  • 28. augustil algusega kl 18.00 Arukülas Raasiku vallavalitsuse II korruse saalis (Tallinna mnt 24, Aruküla)
  • 29. augustil algusega kell 18.00 Raasiku rahvamaja Ernesaksa saalis (Tallinna mnt 21, Raasiku)