« Tagasi

Raasiku vallavalitsus korraldab ohtlike jäätmete kogumisringi 16.05.2020

Ära saab anda järgmisi kodumajapidamises tekkinud ohtlikke jäätmeid:

lahustid; happed; pestitsiidid; ravimijäätmed; luminestsentslambid jt elavhõbedat sisaldavad jäätmed; ohtlikke aineid sisaldavad värvid, trükivärvid, liimid ja vaigud; ohtlikke aineid sisaldavad pesuained; orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid sisaldavad värvi- ja lakijäätmed; ohtlikke aineid sisaldavad või nendega saastunud pakendid; õlifiltrid; kemikaalid; patareid ja akud ning sortimata patarei- ja akukogumid; mootori,- käigukasti ja määrdeõlid; ohtlikke aineid sisaldav õli.

KOGUMISRINGIDE AJAGRAAFIK JA PEATUMISKOHAD

 • 10.00 – 10.20 Kulli küla – Kulli raudtee peatuse juures;
 • 10.30 – 10.50 Järsi küla – alajaama 2 kortermaja juures sõidutee ääred;
 • 11.00 – 11.20 Kurgla küla – Kostivere tee ja Uudismaa tee ristmikul (Teeääre Agro juures. Arukülast ca 3km Kostivere suunas);
 • 11.30 – 11.45 Aruküla alevik – vallamaja parklas – Tallinna mnt 24;
 • 11.50 – 12.05 Aruküla alevik – endise nurgapoe kõrval parklas – Tallinna mnt 36;
 • 12.10 – 12.25 Kalesi küla – masinakeskuse juures – Masinakeskuse tee 2;
 • 12.35 – 12.45 Igavere küla – postkastide ja pakendikonteineri juures – Igavere-Suursoo tee ristmikul;
 • 12.55 – 13.10 Tõhelgi küla – infotahvli juures – Tõhelgi tee ja Kalesi tee ristmikul;
 • 13.20 – 13. 35 Raasiku alevik – Konsumi ja Tervisekeskuse kõrval – Tallinna mnt 19/3 juures;
 • 13.40 – 13.55 Raasiku alevik – Tehase tee lõpus olev parkimisplats – Tehase tee 28 juures;
 • 14.05 – 14.20 Peningi küla – poe esisel platsil – Raasiku tee 1;
 • 14.30 – 14.45 Rätla küla – pakendikonteineri juures – Rätla tee Vilepilli kinnistu lähedal;
 • 14.55 – 15.10 Perila küla – Külakeskuse tee, Kadaka tee ja Aruvalla-Jägala tee ristmikul;
 • 15.15 – 15.30 Perila küla – Liivaaugu teel infotahvli juures – Liivaaugu-Esko tee ja Oe karjamõisa ristmikul;
 • 15.40 – 15.55 Kiviloo küla – külakeskuse juures – Kiviloo mõisa tee ja koolimaja kinnistu alal;
 • 16.05 – 16.20 Härma küla – Härma tee 14 juures;
 • 16.30 – 16.45 Pikavere ja Mallavere – külaplatsi parklas – Pikavere mõisakooli kinnistu kõrval.

ASBESTI JÄÄTMETE ÄRAANDMINE KINNISTULT 16.05.2020

Kodumajapidamises olevatest asbestijäätmete veo korraldamiseks vajalik eelnev registreerimine telefonidel 607 0750 või 5551 2527 või saates e-kiri katrin.vene@raasiku.ee
Vajalik teave: kinnistu aadress, kinnistu elaniku kontaktandmed, hinnanguline kogus ja kas tegu on soojustusmaterjali või katusematerjaliga.
Asbestijäätmed kogutakse kodumajapidamise juures. Pealelaadimine toimub käsitsi.

LEHTKLAASI äraandmine Arukülas Sügise tn 2B 22. aprill – 16. mai 2020.

Lehtklaas ei tohi sisaldada plastikust, metallist ega puidust aknaraame.
Materjali hulka ei tohi panna lamineeritud klaasi (autoklaas) ega ka peegli materjal.