« Tagasi

RAASIKU VALLAVALITSUS KUULUTAB VÄLJA KONKURSI HANKE- JA JÄRELEVALVESPETSIALISTI AMETIKOHALE

Hanke- ja järelevalvespetsialisti peamisteks tööülesanneteks on:

- hankeplaani koostamine ja selle täitmise jälgimine; hankedokumentide ja asjakohaste haldusaktide ettevalmistamine;
- hankemenetluste korraldamine; registritoimingute tegemine riigihangete registris, hangete aruannete esitamine;
- järelevalve teostamine ehitus- ja keskkonnaalaste õigusaktide täitmise üle, volituste piires ka teiste õigusaktide täitmise üle vastavalt õigusaktides sätestatud omavalitsuse järelevalve alastele õigustele ja kohustustele;
- õigusrikkumiste menetlemine, ettekirjutuste tegemine ja vaiete lahendamine;
- vallavara haldamises osalemine.

Sobival kandidaadil on:

- erialane kõrgharidus, soovitavalt õigusteadus või avalik haldus
- eelnev menetlus- ja hangete korraldamise kogemus
- eesti keele oskus kõrgtasemel
- hea arvutikasutamise oskus
- otsustus- ja vastutusvõime, hea suhtlemisoskus.

Vallavalitsus pakub:

- koolitusvõimalusi
- huvitavat ja vastutusrikast tööd
- 35 kalendripäeva põhipuhkust
- sportimisvõimaluste toetamist (SportID)
- võimalust osaliselt kodukontoris töötada.

Kandideerimisavaldus koos CV, haridust tõendava dokumendi koopia ja palgasooviga palume esitada CV Keskuse keskkonnas või saata e-posti aadressil raasiku.vald@raasiku.ee hiljemalt 16. veebruaril 2020
Lisainfo: haldus- ja arendusosakonna juhataja Aare Ets tel 5088959, aare.ets@raasiku.ee