« Tagasi

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja konkursi LASTEKAITSESPETSIALISTI ametikohale

Lastekaitsespetsialisti peamisteks tööülesanneteks on laste ja perede nõustamine, abivajajate probleemide lahendamine; lapse abivajaduse hindamine ja huvide väljaselgitamine, lapse abistamiseks meetmete pakkumine ja vajadusel juhtumikorralduse algatamine; lapsesse puutuvate vanemate vaheliste vaidluste lahendamine; eestkosteasutuse rollist tulenevate tööülesannete täitmine; lastekaitsealane preventiivne töö; koostöö lasteasutuste vastavate spetsialistidega ning teiste ametkondade ja organisatsioonidega; töö alaealiste õigusrikkujate ja koolikohustuse mittetäitjatega.

Sobival kandidaadil on:

  • Sotsiaaltööalane kõrgharidus (soovitatavalt spetsialiseerumisega lastekaitsele).
  • Hea pingetaluvus, kohusetunne, otsustus-ja vastutusvõime.
  • Väga hea koostöö-ja suhtlemisoskus.
  • Teadmised riigi- ja kohaliku omavalituse asutuste toimimisest.
  • Soovitavalt B kategooria juhiload.

Omaltpoolt pakub Raasiku Vallavalitsus:

  • Mitmekesist ja tähendusrikast tööd.
  • Toetavat kollektiivi.
  • Enesetäiendus- ja koolitusvõimalusi.
  • SportID kasutamise võimalust.
  • Puhkust 35 kalendripäeva.

Konkursil osalemiseks esita vallavalitsusele 16.veebruariks 2020 digitaalallkirjastatult CV ja vabas vormis motivatsioonikiri meiliaadressil raasiku.vald@raasiku.ee, märgusõna „Lastekaitsespetsialist".

Lisainformatsioon: Juta Asuja  juta.asuja@raasiku.ee; tel: 53328508