« Tagasi

Teade projekteerimistingimuste algatamisest

Ehitusseadustiku § 99 lõigete 1 ja 2 alusel algatas Maanteeamet projekteerimistingimuste menetluse riigitee nr 11304 Aruküla-Kostivere km 0,0- 2,609 rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks.

Projekteerimistingimuste eelnõuga ja esialgse plaanilahendusega saab tutvuda Maanteeameti kodulehel https://www.mnt.ee/et/ehitus/arukula-kostivere-teeloigu-rekonstrueerimine , Maanteeameti põhja teehoiu osakonnas Tallinnas Heli tn 6 või Raasiku Vallavalitsuses Aruküla alevikus Tallinna mnt 24.

Arvamusi projekteerimistingimuste eelnõu kohta saab esitada kuni 20.10.2019  paberkandjal Maanteeameti põhja teehoiu osakonda aadressil Heli tn 6, Tallinn 12618 või digitaalselt allkirjastatult maantee@mnt.ee

Projekti eesmärk on olemasoleva maantee Aruküla ristmiku (km 0,00) ja Laane tee ristmiku (km 2,61) vahelise lõigu rekonstrueerimine, et tõsta liiklusohutuse taset ja sõidumugavust ning parandada katendi kandevõimet. Projektiga kavandatakse tee muldkeha remont, uue asfaltbetoonkattega katendi ehitamine, olemasolevate bussipeatuste, mahasõitude, ristmike ja vete äravoolusüsteemide korrastamine ning uute liikluskorraldusvahendite paigaldamine.

Maanteelõigu alguses olevast Aruküla ristmikust kuni Aruküla mõisani (ligikaudu 510 m) ja raudteest kuni aleviku lõpus oleva Laane tee ristmikuni (ligikaudu 490 m) projekteeritakse valgustatud jalg- ja jalgrattatee, mille väljaehitamise võimalused täpsustatakse põhiprojekti koostamise käigus.