« Tagasi

Teavituskoosolekud hoonete ehitisregistrisse kandmisest

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadusega on sätestatud ehitisregistri andmete korrastamise tähtajaks 01. jaanuar 2020. Selleks ajaks tuleb registrisse kanda sinna seni kandmata hooned, mille suurus on 20 m² ja rohkem ja/või kõrgus üle 5 m.

Ehitise olemasolu ehitisregistris saab kontrollida veebilehelt https://www.ehr.ee, samuti võib pöörduda kohaliku omavalitsuse poole, kus saab ehitisregistri andmeid kontrollida. Loe lisa http://raasiku.kovtp.ee/et/hoonete-ehitisregistrisse-kandmine

Raasiku Vallavalitsus korraldab temaatika selgitamiseks kaks teavituskoosolekut: neljapäeval 21. novembril k.a Arukülas vallamaja II korruse saalis algusega kl 18.00 ja neljapäeval 28. novembril Raasiku rahvamaja Ernesaksa saalis algusega kl 18.00.