« Tagasi

Üleskutse anda teada eakatest, kes võivad abi vajada!

Kuna COVID19 viirus ohustab kõige enam eakaid ja nõrgema tervisega inimesi, siis peaks nende väljas liikumine olema viidud miinimumini.

Valla sotsiaalosakond on teadlik oma abivajajatest, keda külastab koduhooldustöötaja, kes viib kohale vajalikud ravimid ja toidu.

Praeguses olukorras võivad abi vajada ka need eakad, kes seni on iseseisvalt hästi toime tulnud, kuid nüüd on raskustes vajalike ravimite ja toidu varumisel või on neil piirangutest tulenevalt muud raskused.

Kui Sa tead kedagi, kes vajaks praeguses olukorras abi, et oma tervist mitte ohtu seada, siis palun andke sellest teada valla sotsiaalosakonnale.
 Kontaktid: Juta Asuja juta.asuja@raasiku.ee, tel 533 28508 või Karin Möllits karin.mollits@raasiku.ee, tel 555 67128

Hoolime ja aitame üksteist!