Aruküla alevikus, Linnaku kinnistu ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõjude strateegilise hindamise algatamata jätmine

Raasiku Vallavolikogu 12. jaanuari 2021. a. otsusega nr 5 jäeti algatamata Raasiku vallas, Aruküla alevikus, Linnaku kinnistul ja lähialal detailplaneeringu keskkonnamõjude strateegiline...

Kommertsliinide 214, 244 ja 259 teenindamise lõpetamisel Vilandert OÜ poolt

Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus teatab, et alates 01.02.2021 ei teeninda  Vilandert OÜ enam kommertsliine 214, 244 ja 259, viimane teenindamise päev on 31.01.2021. ...

Hange „Tugev- ja nõrkvoolusüsteemide hooldustööd Raasiku vallas aastatel 2021-2023“

Raasiku vallavalitsus kuulutas välja hanke „Tugev- ja nõrkvoolusüsteemide hooldustööd Raasiku vallas aastatel 2021-2023". Hanke objektiks on Raasiku vallavalitsuse hallatavate hoonete tugev- ja...

Väikehange "Raasiku valla kalmistutel ohtlike puude raie"

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja väikehanke "Raasiku valla kalmistutel ohtlike puude raie". Pakkumuste esitamiseks täida pakkumusvorm, allkirjasta see digitaalselt ning saada aadressile ...

Detailplaneeringu algatamine Aruküla alevikus, Sarapuu katastriüksusel ja Kurgla külas, Pähkli katastriüksusel ning lähialal

Raasiku Vallavalitsus teatab, et Raasiku Vallavolikogu 12. jaanuari 2021. a. otsusega nr 6 algatati Aruküla alevikus, Sarapuu katastriüksusel ja Kurgla külas, Pähkli katastriüksusel...

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi KESKKONNASPETSIALISTI ametikohale

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi  KESKKONNA SPETSIALISTI  ametikohale Töö kirjeldus keskkonnaalaste lubade ja nende taotluste menetlemine ning...

Vallavalitsus müüb tootmismaa kinnistu Kalesi külas

Kinnistule on juurdepääs avalikult teelt, elektriliitumine kinnistul puudub, kuid elektrialajaam on kinnistu piiril. Pakkumiste tähtaeg 22.01.2021 ja pakkumisi kinnistu omandamiseks saab...

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi JÄRELEVALVESPETSIALISTI ametikohale

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi  JÄRELEVALVESPETSIALISTI  ametikohale, kelle ülesandeks on järelevalve teostamine eeskätt ehitus- ja keskkonnaalaste õigusaktide...

Raasiku Vallavalitsus müüb tootmismaa kinnistu Kalesi külas

Kinnistule on juurdepääs avalikult teelt ja elektriliitumine kinnistul puudub, kuid elektrilevi alajaam kinnistu piiril. Pakkumiste tähtaeg 22.01.2021 ja pakkumisi kinnistu omandamiseks saab...

Volikogu istung 12.01.2021

Raasiku Vallavolikogu istung toimub teisipäeval 12. jaanuaril 2021. a algusega kell 16.30 Raasiku vallamajas, I korruse saalis.

Hange „Puhastusvahendite ja hügieenitarvikute tarnimine perioodil 2021-2023“.

Raasiku vallavalitsus kuulutas välja hanke „Puhastusvahendite ja hügieenitarvikute tarnimine perioodil 2021-2023". Täpsem info Riigihangete registris . Hanke viitenumber on 231463. Hanke...

Kaardistame kasutuses olevat asbesti

Keskkonnaministeerium soovib kaardistada Eestis veel kasutuses olevat asbesti sisaldavate toodete kogust, et paremini planeerida järgmiste perioodide toetusi asbesti sisalduvate jäätmete...

Jõulukuuskede kogumine

Jõulud on läbi. Tänavu me jõulukuuskede pidulikku ärasaatmist ei tee, kogume kokku ja anname üle jäätmekäitlejale suurjäätmetena. Raasiku vallas toimub kuuskede kogumine kuni 13.01.2021...

Väikehange 2021. aastal heakorrateenuste osutaja leidmiseks

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja väikehanke 2021. aastal heakorrateenuste osutaja leidmiseks. Pakkumusi ootame digiallkirjastatult hiljemlat 04.01.2021 kell 13.00  Hankelepingu...

Raasiku Vallavalitsus avalikustab Aruküla terviseraja arenguplaani

Raasiku Vallavalitsus avalikustab Aruküla terviseraja arenguplaani. Plaani on koostanud Vello Luts, terviseraja aktiivsemate kasutajate initsiatiivil. Vallavalitsus ootab arenguplaanile...

Detailplaneeringu eskiislahendus Raasiku alevikus Meierei tn 36 katastriüksusel ja lähialal

Detailplaneeringu eskiislahendus Raasiku alevikus Meierei tn 36 katastriüksusel ja lähialal Eskiislahendus

Detailplaneeringu algatamine Kulli külas, Pärtlimetsa ja Pärtlipõllu katastriüksustel ja lähialal.

Raasiku Vallavalitsus teatab, et Raasiku Vallavolikogu 8. detsembri 2020. a. otsusega nr 47 algatati detailplaneering Kulli külas, Pärtlimetsa ja Pärtlipõllu katastriüksustel ja lähialal....

Jäätmejaama tööajad pühadeperioodil

 Raasiku valla jäätmejaam on pühade ajal avatud: 23. detsember  - 14 – 17 24. – 26. detsember -  suletud 31. detsember  - 14 – 17 1. jaanuar -   suletud

Detailplaneeringu algatamine Aruküla alevikus, Võidu tn 17 katastriüksusel ja lähialal.

Raasiku Vallavalitsus teatab, et Raasiku Vallavolikogu 8. detsembri 2020. a. otsusega nr 46 algatati detailplaneering Aruküla alevikus , Võidu tn 17 katastriüksusel ja lähialal. ...

1. jaanuarist hakkab kehtima koduse lapse toetus

Raasiku vallas jõustub 1. jaanuaril 2021 Raasiku vallavolikogu 8. septembri määrusega nr  15 kehtestatud „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Raasiku vallas" Sotsiaalteenused...

Jõulueelne koogiaktsioon tuleb taas

Juba neljandat aastat kogume kooke üksikutele eakatele. Koogikarbisaajate siiras rõõm väikese meelespidamise üle on see, miks sellest ettevõtmisest on saanud armas traditsioon. Igaühel on...

Aruküla keskväljaku mõttenoppe kokkuvõte

Aruküla keskväljaku mõttenope toimus 8. oktoobrist - 1. detsembrini 2020. Selle eesmärgiks oli koguda kogukonnalt ideid, märkusi ja tähelepanekuid, mida kasutada Aruküla keskväljaku...

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja väikehanke „Raasiku kooli videovalve“ - muudetud

Muudetud Raasiku vallavalitsus soovib soetada videovalvesüsteemi koos paigaldusega Raasiku kooli (Meierei 27, Raasiku alevik). Objektiga tutvumiseks ja täiendava informatsiooni saamiseks võtta...

Raasiku vallavalitsus ootab avaldusi puuetega inimeste eluasemete füüsiliseks kohandamiseks

Tegevuse raames toetatakse puudega inimese erivajadusest tulenevat eluruumi kohandamist: 1. Liikuvusega seotud toimingute   parandamiseks 2 . Hügieenitoimingute parandamiseks; ...

Volikogu istung 08.12.2020

Raasiku Vallavolikogu istung toimub teisipäeval 08. detsembril 2020. a algusega kell 16.30 Raasiku vallamajas, I korruse saalis.

Hange „Raasiku vallamaja kahe ruumi remonttööd“.

Väikehanke pakkumuskutse Raasiku vallamaja kahe ruumi remonttööde teostamiseks. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 10. detsember kell 10.00. Lisa 1 Vallamajas kahe ruumi remonttööde...

Konkurss "Valgus kõnnib Raasiku vallas"

Raasiku Rahvaharidus Selts ja Raasiku vallavalitsus ootavad kõiki osalema konkursil "VALGUS KÕNNIB RAASIKU VALLAS" Aktsiooni eesmärgiks on tuua praegusel pimedal ajal rohkem valgust ja...

Raasiku Vallavalitsus avalikustab Aruküla keskaleviku liikuvusuuringu

Uuringu eesmärgiks oli analüüsida inimeste liikuvust ja seeläbi lahendada sõiduteede laiused, kõnniteede ja parklate paiknemised. Tallinna mnt 24 kinnistule (rahvamaja ja vallamaja) on...

Sarapiku tee välisvalgustuse katkestus

Seoses riigitee nr 11304 Aruküla - Kostivere km 0,0 - 2,609 rekonstrueerimisega demonteeritakse Sarapiku tee ulatuses välisvalgustuse õhuliin. Valgustus taastatakse hiljemalt 07.12.2020.

Väikehange Aruküla Apteegi ühe ruumi remonttööde teostamiseks

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja väikehanke Aruküla Apteegi ühe ruumi remonttööde teostamiseks. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 20.11.20 kell 10:00.Pakkumus esitada Lisa 2 vormil...

Kingi oma vanale autole uus elu

Käes on tänavune Romukampaania, mis tähendab, et vana romu viiakse kutsumise peale täiesti tasuta ära. 18. novembrist kuni 2. detsembrini viivad Eesti Autolammutuste Liit,  Kuusakoski AS ja...

Raasiku Vallavalitsus võõrandab avalikul kirjalikul enampakkumisel sõiduauto Peugeot Partner

Auto ehitusaasta on 2006, värvus punane, mahtuniversaalkere, bensiinimootor. Alghinnaga 300 eurot; enampakkumisel ei rakendata osavõtumaksu ning ei ole nõutav tagatisraha. Pakkumised...

Volikogu istung toimub 10. novembril 2020

Raasiku Vallavolikogu istung toimub teisipäeval 10. novembril 2020. a algusega kell 16.30 Raasiku vallamajas, II korruse saalis.

Detailplaneeringu kehtestamine Kulli külas, Vindimetsa katastriüksusel ja lähialal

Raasiku Vallavalitsus teatab, et Raasiku Vallavalitsuse 2. novembri 2020. a korraldusega nr 399 kehtestati Raasiku vallas, Kulli külas, Vindimetsa katastriüksusel ja lähialal detailplaneering. ...

Projekteerimistingimuste määramine avatud menetluses

Piia Kräutlein Palo on esitanud Puraviku kinnistu omanikuna projekteerimistingimuste taotluse 2011002/11847 ehitustingimuste muutmiseks Puraviku, Kalesi küla ( katastritunnus 65101:003:0804,...

Haridus-, kultuuri-, sotsiaal- ja spordikomisjoni koosolek toimub 3. novembril

Raasiku Vallavolikogu haridus-, kultuuri-, sotsiaal- ja spordikomisjoni koosolek toimub 3. novembril kell 18.00 vallamaja 2. korruse saalis. Päevakord: Terviseameti konkurss...

Raasiku vallavalitsus ootab ettepanekuid noorte huvitegevuse edendamiseks

Riigipoolne täiendav toetus huvihariduse ja –tegevuse kättesaadavuse parandamiseks ning mitmekesisemate osalusvõimaluste pakkumiseks 7. – 19. aastastele noortele on Raasiku valda alates 2017.a...

Raasiku vallavalitsus kutsub üles esitama kandidaate, kes väärivad tunnustamist kodanikupäeval

26. novembril tähistatakse kodanikupäeva. Kodanikupäeval tõstame esile tegusate ja ettevõtlike inimeste panust kogukonna ja laiemalt Eesti ühiskonna arengusse. Kodanikupäeva eesmärgiks on...

Raasiku valla jäätmejaam on avatud

Jaama lahtioleku ajad on teisipäevast reedeni kell 14-18 ning laupäeviti 10-18, v.a riiklikud pühad. Pidulik avamine toimub reedel, 30.10.2020 kell 13:00 Jäätmete toojal peab olema...

Väikehange Raasiku Rahvamaja katuse remonttööde teostamiseks

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja väikehanke Raasiku Rahvamaja katuse remonttööde teostamiseks. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 02.nonember 2020 kell 8.00 . Pakkumused palun saata...

Vallavara võõrandamine suulisel enampakkumisel: tootmismaa Igavere külas

Vallavara võõrandamine suulisel enampakkumisel: tootmismaa Igavere külas Raasiku Vallavalitsus võõrandab suulisel enampakkumisel Igavere külas asuva Välja katastriüksuse (katastritunnus...

Detailplaneeringu algatamine Härma külas, Kassiurva katastriüksusel ja lähialal

Raasiku Vallavalitsus teatab, et Raasiku Vallavolikogu 13. oktoobri 2020. a. otsusega nr 37 algatati detailplaneering Härma külas, Kassiurva katastriüksusel (KÜ 65101:004:0175) ja lähialal. ...

Aruküla-Kostivere tee rekonstrueerimise kolmas etapp - Jaama tn kuni Järsi tee

Aruküla-Kostivere tee rekonstrueerimise kolmandas etapis suletakse 19.10.2020 8:00 - 16.11.2020 23:59 tee lõik km 1,79,0-2,08 - Jaama tn kuni Järsi tee. Coop Konsumi ja Ehituspoe parkimine...

Aruküla lasteaed Rukkilill kuulutab välja konkursi lasteaiaõpetaja assistendi ametikohale

Aruküla lasteaed Rukkilill kuulutab välja konkursi LASTEAIAÕPETAJA ASSISTENDI ametikohale (1,0 kohta), tööle asumine alates november 2020. Ootame Sind kandideerima õpetaja assistendi kohale,...

Alates 12.oktoobrist suletakse liikluseks Aruküla-Kostivere tee lõik 0-0,5 km

Alates esmaspäevast 12.10.2020- 16.11.2020 on teeremondiks täielikult suletud Aruküla-Kostivere tee lõik 0-0,5 km s.t. Tallinna maantee on suletud Lagedi-Aruküla-Peningi maanteest kuni...

Vallavolikogu istung toimub teisipäeval 13. oktoobril 2020

Raasiku Vallavolikogu istung toimub teisipäeval 13. oktoobril 2020. a algusega kell 16.30 Raasiku vallamajas, II korruse saalis.

1. DETSEMBRINI 2020 TOIMUB ARUKÜLA KESKVÄLJAKU MÕTTENOPE

Raasiku vallavalitsus teeb ettevalmistusi Aruküla keskväljaku/keskala arhitektuurivõistluse lähteülesande koostamiseks ning vajab selleks kogukonna abi. Tahame teada, mida elanikud ise tahavad ja...

Kolmapäeval 7. oktoobril on Võidu 3A elamumaa enampakkumisel osalemiseks osalustasu ja tagatisraha tasumise tähtaeg

Raasiku Vallavalitsus müüb avalikul suulisel enampakkumisel Harju maakonnas Raasiku vallas Aruküla alevikus asuva  Võidu 3a kinnistu  (65101:003:0753). 6107 m2 elamumaa kinnistu...

Haridus-, kultuuri-, sotsiaal- ja spordikomisjoni koosolek toimub 6. oktoobril

Raasiku Vallavolikogu haridus-, kultuuri-, sotsiaal- ja spordikomisjoni koosolek toimub 6. oktoobril algusega kell 18.00 Raasiku vallamaja II korruse saalis Päevakorras 1.   ...

Raasiku vallavalitsus kuulutas välja hanke Raasiku staadioni osaline rekonstrueerimine.

Hanke eesmärgiks on ehitada Raasiku staadioni territooriumile rannajalgpalli ja -võrkpalli väljak, paigaldada kunstmurukattega jalgpallistaadionile piirdevõrgud, soetada uued täismõõtmetes...