Raasiku vallavalitsus võtab tööle eesti keele kui teise keele õpetaja

22.11.21

Raasiku vallavalitsus võtab tööle eesti keele kui teise keele õpetaja Raasiku valla koolide ja lasteaedade muu kodukeelega lastele.

Tööperiood: jaanuar-juuni 2022.a (12 tundi nädalas).  Toimumiskohad: Aruküla Põhikool, Aruküla Lasteaed Rukkilill, Raasiku Kool, sh. lasteaed ja Pikavere Mõisakool (lasteialapsed ja I ja II kooliaste). Keeletunnid toimuvad väikegruppides 3-5 osalejat. Töötasu: 840 EUR (bruto) + sõidukompensatsioon Kandideerimise tähtaeg 5.detsembe

Rohkem infot: Juta Asuja juta.asuja@raasiku.ee, 53328508

Avalik konkurss teede- ja haldusspetsialisti ning järelevalvespetsialisti ametikohale

9.11.21

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi teede- ja haldusspetsialisti  ning järelevalvespetsialisti ametikohale. Konkursil osalemiseks esitada vallavalitsusele 11. novembriks 2021 digitaalallkirjastatult CV ja vabas vormis motivatsioonikiri e-posti aadressil raasiku.vald(at)raasiku.ee, märgusõna „Teede- ja haldusspetsialist" või „Järelevalvespetsialist

Töökuulutusega saab tutvuda siin

Teede- ja haldusspetsialisti ametijuhendi projekt

Järelevalvespetsialisti ametijuhendi projekt

 

Raasiku Vallavalitsus otsib projekti „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses“ raames tegevusjuhendajat

7.10.21

Raasiku Vallavalitsus otsib projekti „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses" raames tegevusjuhendajat (0,5 ametikohta)

Teenuse saajateks on tööealised raske, sügava ja püsiva kuluga psüühikahäirega inimesed, sh nii psüühilise haigusega inimesed kui intellektihäirega inimesed ning nende perekonnad. Tegevusjuhendaja eesmärk on toetada psüühilise erivajadusega inimeste ühiskonnaelus osalemist ja kaasamist kogukonna tasandil, sh psüühilise erivajadusega inimeste võimetekohast osalemist tööhõives.

Töö kirjeldus

 • Kliendi juhendamine ja toetamine igapäevaelu toimingutes.
 • Kliendi sotsiaalsete oskuste hindamine, arendamine, suhtlemine kliendi lähedastega.
 • Abistab töö- või rakendustegevuse leidmisel, vajadusel juhendab ja abistab.
 • Klientide vabaajategevuste korraldamine ning tegevuste läbiviimine.
 • Ühisürituste planeerimine ja nendel osalemine.
 • Täidab projektiga seotud aruandlust vastavalt projekti nõuetele.
 • Koostöös projekti juhtumiskorraldajaga klientide tegevusplaanide koostamine ja nende regulaarne hindamine.
 • Valmisolek pakkuda teenust kliendi kodus.

Ootused kandidaadile

 • tegevusjuhendaja või sotsiaaltöö alane haridus;
 • head organiseerimisvõime, loovus, initsiatiivikus leidmaks võimalusi klientide arendamiseks;
 • iseseisvus ning oskus teha meeskonnatööd;
 • B kategooria juhilubade olemasolu;
 • väga heal tasemel eesti keele oskus.

Omalt poolt pakume

 • toetavat kollektiivi;
 • paindlikku tööaega;

Lisainfo

Sooviavaldus koos CV-ga palume saata 15. oktoobriks 2021 juta.asuja@raasiku.ee. Lisainfo Juta Asuja tel 53328508.

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja konkursi SOTSIAALTÖÖ SPETSIALISTI ametikohale

14.09.21

Sotsiaaltöö spetsialistis peamisteks tööülesanneteks on puuetega laste ja täiskasvanute abivajaduse kaardistamine; erivajadusega laste vanemate ning puudega inimeste nõustamine ja abivajajate probleemide lahendamine ja teenuste korraldamine; vajadusel juhtumikorralduse algatamine; psüühilise erivajadusega inimestele teenusvajaduse hindamine ja teenuste korraldamine, koostöövõrgustiku loomine erivajadustega inimeste organisatsioonidega ja vastava ala spetsialistidega.

Sobival kandidaadil on:

 • Sotsiaaltööalane kõrgharidus ning varasem töökogemus sotsiaalvaldkonnas puudega inimestega.
 • Hea pingetaluvus, kohusetunne, otsustus-ja vastutusvõime.
 • Väga hea koostöö-ja suhtlemisoskus.
 • Teadmised riigi- ja kohaliku omavalituse asutuste toimimisest.
 • Soovitavalt B kategooria juhiload.

Omaltpoolt pakub Raasiku Vallavalitsus:

 • Mitmekesist ja tähendusrikast tööd.
 • Toetavat kollektiivi.
 • Enesetäiendus- ja koolitusvõimalusi.
 • Puhkust 35 kalendripäeva.

Konkursil osalemiseks esita vallavalitsusele 26.septembriks 2021  CV ja vabas vormis motivatsioonikiri meiliaadressil raasiku.vald@raasiku.ee, märgusõna „Sotsiaaltöötaja".

Lisainformatsioon: Juta Asuja  juta.asuja@raasiku.ee; tel: 53328508 

 

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi teede- ja haldusspetsialisti ametikohale

6.09.21

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi  teede- ja haldusspetsialisti ametikohale. Tööülesanneteks on:

 • valla objektidel haldus-, tehnohooldus- ja remonttööde korraldamine
 • teedeehituse ja -hoolduse planeerimine ning korraldamine
 • tänavavalgustuse ja liikluskorraldusega seonduv
 • energeetika, side ning vee- ja kanalisatsioonisüsteemide korrashoiu ja arendamisega seonduv

Nõudmised kandidaadile

 • varasem valdkondlik töökogemus; KOVi kogemus on boonuseks
 • hea suhtlemisoskus ja valmisolek meeskonnatööks
 • hea arvuti kasutamise oskus (Word, Excel, Outlook, muud tööülesannetega seotud programmid)
 • vähemalt kesk- või keskeriharidus
 • B-kategooria juhiload ja isikliku sõiduauto kasutamise võimalus

Ettevõte pakub

 • huvitavat ja vastutusrikast tööd 
 • toetavat meeskonda 
 • enesetäiendus- ja koolitusvõimalusi 
 • puhkust 35 kalendripäeva

Lisainfo

Konkursil osalemiseks esitada vallavalitsusele 17. septembriks 2021 digitaalallkirjastatult CV ja vabas vormis motivatsioonikiri e-posti aadressil raasiku.vald(at)raasiku.ee, märgusõna „Teede- ja haldusspetsialist".

Lisainfo: Haldus- ja arendusosakonna juhataja Aare Ets tel 5088959, aare.ets@raasiku.ee