Raasiku Kool otsib lasteaeda õpetaja abi

25.06.21

Raasiku lasteaiapere otsib 0,5 koormusega õpetaja abi. Lisainformatsioon - õppejuht Riina Korolkova, riina.korolkova@raasikukool.edu.ee

Raasiku vallavalitsus otsib osakoormusega tugiisikuid kahele erivajadusega lapsele

16.06.21

Raasiku vallavalitsus otsib osakoormusega tugiisikuid kahele erivajadusega lapsele.

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja konkursi lastekaitsetöötaja ametikohale

16.06.21

Lastekaitsetöötaja peamisteks tööülesanneteks on laste ja perede nõustamine, abivajajate probleemide lahendamine; lapse abivajaduse hindamine ja huvide väljaselgitamine, lapse abistamiseks meetmete pakkumine ja vajadusel juhtumikorralduse algatamine; lapsesse puutuvate vanemate vaheliste vaidluste lahendamine; eestkosteasutuse rollist tulenevate tööülesannete täitmine; lastekaitsealane preventiivne töö; koostöö lasteasutuste vastavate spetsialistidega ning teiste ametkondade ja organisatsioonidega; töö alaealiste õigusrikkujate ja koolikohustuse mittetäitjatega.

Kandideerimise eelduseks on:

  • Erialane kõrgharidus (või selle omandamine). Hiljemalt kahe aasta möödumisel alates lasteakitsetöötajana teenistusesse asumisest peab omandama sotsiaaltöötaja kutse spetsialiseerumisega lastekaitsele.
  • Hea pingetaluvus, kohusetunne, otsustus-ja vastutusvõime.
  • Väga hea koostöö-ja suhtlemisoskus.
  • Soovitavalt B kategooria juhiload.

Omaltpoolt pakub Raasiku Vallavalitsus:

  • Mitmekesist ja tähendusrikast tööd.
  • Toetavat meeskonda.
  • Enesetäiendus- ja koolitusvõimalusi.
  • Võimaluse piires aja- ja kohapaindlikkust.
  • Puhkust 35 kalendripäeva.

Tööle asumise aeg: august 2021

Konkursil osalemiseks esita vallavalitsusele 18. juuliks 2021 digitaalallkirjastatult CV ja vabas vormis motivatsioonikiri meiliaadressil raasiku.vald@raasiku.ee, märgusõna „Lastekaitsetöötaja".

Lisainformatsioon: Juta Asuja  juta.asuja@raasiku.ee; tel: 53328508 

 

 

Raasiku lasteaiapere otsib 0,5 koormusega logopeedi.

15.06.21

Raasiku lasteaiapere otsib 0,5 koormusega logopeedi.

Raasiku kool otsib matemaatikaõpetajat ja I ja II kooliastme eritoe õpetajat

24.05.21

Raasiku kool otsib matemaatikaõpetajat ja I ja II kooliastme eritoe õpetajat.

Raasiku kool võtab lasteaeda tööle osakoormusega logopeedi.

10.05.21

Raasiku kool võtab lasteaeda tööle osakoormusega logopeedi. Kandideerimise tähtaeg 28.05.2021.