Vajaduspõhise peretoetuse taotlemine

Toimingu üldandmed
 

Kirjeldus:

Vajaduspõhine peretoetus on toetus, mida makstakse allpool vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiiri elavatele lastega perekondadele, samuti toimetulekutoetust saavatele lastega perekondadele. Vajaduspõhist peretoetust määrab ja maksab kohalik omavalitsus riigieelarvelistest vahenditest. Vajaduspõhise peretoetuse taotlemist, määramist ja maksmist reguleerib sotsiaalhoolekande seadus.   Vajaduspõhist peretoetust saab taotleda kohalikust omavalitsusest (valla- või linnavalitsusest), kelle haldusterritooriumil asub toetuse taotleja tegelik elukoht.

Kestvus:

Taotlust toetuse saamiseks saab esitada kogu kuu jooksul (hiljemalt kuu viimasel tööpäeval). Kohaliku omavalitsus maksab vajaduspõhist peretoetust hiljemalt 20. kuupäevaks igal taotluse esitamise kuule järgneval kolmel kuul.

Õigusaktid ja juhendid:

Vajaduspõhine peretoetus
Sotsiaalhoolekande seadus

Vastutaja:

Sotsiaalosakonna osakonnajuhataja  Liivi Puumets, 60 70 357, 50 17 483, 
Liivi.Puumets@raasiku.ee, vastuvõtt Arukülas E 9-12, Raasikul K 9 - 13


Taotlemine pabervormil

 

Vajalikud sammud:

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi  saab veebilehelt või  Raasiku vallamajast E,T,K 8.00-17.00, N 8.00-18.00, R 8.00-13.00

Vajaminevad
dokumendid:

Esitada nõuetekohaselt täidetud avaldus


Viide: