Sotsiaalteenuse taotlemine

Teenuseid on õigus taotleda isikul, kes rahvastikuregistri järgi elab Raasiku vallas ning kelle igapäevane toimetulekuvõime on häiritud ja ta vajab toimetulemiseks kõrvalabi, välja arvatud vältimatu sotsiaalabi andmine, mida vallavalitsus osutab kõigile Raasiku valla territooriumil asuvatele isikutele, kes seda vajavad.
Sotsiaalteenuste taotlemisest saab täpsemalt lugeda siit

Õigusakt: Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Raasiku vallas.