1. jaanuarist hakkab kehtima koduse lapse toetus

Raasiku vallas jõustub 1. jaanuaril 2021 Raasiku vallavolikogu 8. septembri määrusega nr  15 kehtestatud „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Raasiku vallas"

Sotsiaalteenused ja toetused uue korraga kehtima hakkamisega ei muutu, kuid lisandub koduse lapse toetus.

Koduse lapse toetust makstakse 1,5 - 3 aastase lapse eest lapse vanemale, eestkostjale või lepingulisele hooldajale, juhul kui nii laps kui ka tema seaduslikud esindajad või üksikvanem on rahvastikuregistris valla elanikud, lapse seaduslik esindaja on esitanud vallavalitsusele avalduse lapsele lasteaeda koha saamiseks ning vallavalitsusel ei ole lapsele pakkuda kohta lasteaias. Koduse lapse toetus on 200 eurot kalendrikuus.

Koduse lapse toetuse avalduse leiab siit. Lähiajal lisandub toetuse elektroonilise taotlemise võimalus.